כוכב נולד – מנחה

כוכב נולד – שופטים

מתמודדי כוכב נולד 5 – 2007